Samson and Delilah Imdb

  • Release info:
    Samson.and.Delilah.1996.MULTI.1080p.BluRay.x264.DTS.5.1-ALTRUO
  • A commentary by
    paulthanhson
  • Khoảng năm 1200 trước Công nguyên, bởi dân Do Thái đã phạm điều dữ làm mắt lòng Chúa nên Ngài khiến họ phải chịu ách đô hộ của người Philistin. Tuy nhiên Chúa vẫn không bỏ rơi họ, Ngài đã ban cho con dân Do Thái một người hùng, có sức mạnh phi phàm và sẽ là người thực thi đường lối cứu độ của Ngài, đó là Samson. Dù biết mình được Chúa chọn, nhưng Samson vẫn hoài nghi và yếu lòng buông thả theo lạc thú. Rồi khi đã mất đi tất cả, Samson mới biết ăn năn, thấy được niềm tin và lòng từ nhân của Chúa.